NAV, ALZHEIMER og andre livslange sykdommer.


#blogg #helse #mentalhelse #omsorg #nav #side2 #nettavisen #bloggnorge
 

 

I går søkte vi om uførestønad fra KLP som Eli er berettiget til. Det var ikke fritt for at jeg hadde stålsatt meg før jeg logget inn på siden. All engstelse til tross det var greit alt sammen. Enkelt skjema og fort gjort. Da var det jeg fikk den glupe ideen om å sjekke status på hennes søknad om uføretrygd hos NAV. Med pågangsmotet på topp og etter mange mislykkede forsøk kom jeg jo inn. INGENTING fant jeg. Da var det at jeg fikk enda en god ide, jeg bruker kontaktskjema og spør hvordan saken står etter 2 mnd.

NAV forvaltning sa selv til spesiallege Peter O Horndalsveen ved Sanderud Sykehus dette.

Sitatet er hentet fra boka EN UBUDEN GJEST som alle pårørende til mennesker med Demens burde lese den har hjulpet meg mye og blir stadig tatt frem og lest i.

 

SITAT :

 

Ved kontakt med saksbehandlere vid NAV Forvaltning har jeg fått skissert et bilde av en forventet saksgang når demensdiagnose er stilt. For det første finnes det ingen demenskyndig lege eller saksbehandler i NAV Forvaltning, det vil si ingen som har spisset kompetanse når det gjelder demens. For det andreer det ikke et obligatorisk krav at det er en spesialist på andrelinjenivå som har stillt diagnosen. En vellbegrunnet uføresøknad med verifisert diagnose fra fastlegen, er tilstrekkelig.

Demens er vanligvis å regne som en kurantsak  med kort saksgang med hensyn til å få innvilget uførstønad. Det heter i lovverket at all arbeidsevne skal være tapt , sånn som ved for eksempel hjerneslag, alvorlig eller uhellbredelig kreft eller andre tilstander, og demens havner i denne sekkebetegnelsen andre tilstander.

Dette utløser en forenklet saksgang, hvor saken vanligvis ferdigbehandles i systemet i løpet av 14 dager fra den ligger på bordet, men tidligst fire måneder før sykemeldingsåret går ut. Man behøver alså ikke fullføre et helt sykemeldingsår før saken behandles og prosessen med arbeidsavklaringspenger ( APP ) er ikke aktuellt eller nødvendig. Ved stor pågang ser man an hastegraden i forhold til andre livstruende sykdommer med forventet kort levetid, men signalene til pasient og pårørende, gjennom lokale NAV, skal være tydelig i forhold til kurantsak med forenklet saksgang og forventet utfall. Det lokale NAV- kontoret har rollen som veileder og informant i forhold til andre aktuelle stønader, som for eksempel hjelpestønad og grunnstønad. Det er NAV Forvaltning som fatter selve vedtaket om uførestønad.

 

Sitat slutt.

 

Nå i dag fikk vi svar på henvendelsen i går, raskt får jeg vel si. Det var svaret at kontaktskjemaet var til et litt annet bruk samt en link til saksbehandlingstider for diverse fylkesvis oppdelt. Hedmark er på  i behandlingstid for her tar det 8 mndr å behandle søknad om uføretrygd. Nå er vi heldige for i brevet vi fikk når søknaden ble mottatt av NAV står det at det skal ta max 4 mndr. Det spriker veldig hva som er gjeldende praksis her da men. Nå er jeg av de som ikke liker alle svar jeg får så jeg ringte telefonnummeret der jeg kunne få lov til å stille spørsmål til NAV. 21 minutter tok det før tålmodigheten min tok slutt. Kanskje hadde de ferie. Dersom noe i søknaden skulle være feil så vet vi jo ikke det før om 2 mndr til i beste fall. Da kan det gå nesten 1 år før Eli får uførestrygden sin og da trenger vi ikke den for i mellomtiden har vi gått personlig konkurs og det offentlige Norge har fått ansvaret for oss begge.

Kanskje skulle jeg åpnet kebabsjappe på Kongsvinger.

 

Jeg skrev jo NAV, Alzheimer og andre livslange sykdommer.

 

Det er mye som kan skje i et menneskets liv og som kan forkort levetiden og føre til mye vanskeligheter før døden tar vekk alt. Allikevel er det få sjukdommer som alle innbyggere i Norge får. Kun en sykdom får vi alle og det er NAV. Uhyret følger oss hele livet og etter at man er død også. Det er vel noen som har søkt gravferdsstøtte også vil jeg tro. Jeg må si at denne skampletten burde vi kvitte oss med eller i hvertfall sørge for at gjør det de skal.

 

HJELP OSS INNBYGGERE I DETTE LANDET.

Hurra for Norge.

9 kommentarer

stavangerinmyheart

13.07.2017 kl.14:18

Det er ikke bare bare å være syk I Norge..... Som jeg husker fra mine foreldre ble det ikke fortalt noen ting hva en har krav på - altså må en forske på dette selv som kan være en heldagsjobb.... Tragisk.

suttung

13.07.2017 kl.17:41

stavangerinmyheart: Jeg synes det er uverdig. Jeg og andre med meg må da bruke mye tid på å finne ut av ting. Hva med feks demente hvordan skal de kunne ivareta sine rettigheter om de er alene.

karidansen

13.07.2017 kl.15:45

Du klarer å vinkle det på en slik måte at jeg tross alt må le....enda det SLETT ikke er morsomt - bare tragisk. Når uførheten er så til de grader innlysende, burde dette vært ordnet med et pennestrøk. Det er ille nok som det er, om ikke de som blir rammet , enten direkte eller som pårørende, skal få et alvorlig økonomisk problem i TILLEGG til alt det vonde som følger med sjukdommen. Hadde jo befatning med Nav sjøl en periode, og det var en blandet fornøyelse, men jeg skulle jo ikke ha varig trygd - bare arbeidsavklaringspenger.

suttung

13.07.2017 kl.17:38

karidansen: Det er jo slik her da at mennesker med en livstruende sykdom kan faktisk dø mens de venter på at søknaden om uføretrygd skal bli godkjent, men det er jo da sparer staten penger. Jeg synes det er uverdige forhold for de det gjelder. Vi kan jo hogge tømmer eller selge noe, men alle kan ikke det.

dvergpinschere i mitt hjerte

13.07.2017 kl.18:48

Ja de har nok ferie..bare en på jobb nå i ferietiden..og de som går på stønader får jo IKKE lov å ha ferie..så sånn er det....hihih..uff..Er mye surr i nav..og håper dere får det dere har krav på..Men hun har vel noe sykepenger eller annet nå? Lykke til!

suttung

13.07.2017 kl.19:12

dvergpinschere i mitt hjerte: Ja hun har sykepenger til september så er det jo slutt og app får hun jo ikke med en demens diagnose. Men når det er sagt så må det jo være mulig å få vite hvor saken står i og med at nav forvaltning sier selv at slike søknader skal gå rett igjennom. Jeg vet faktisk om to tilfeller der det har tatt over et år uten noen forklaring og med diagnosen kognitiv svikt. Slik skal det ikke være.

Ei_heks

13.07.2017 kl.23:57

Hjelpeapparatet heter det så fint. Gjorde det i alle fall. Nå setter vel ordet seg fast i halsen på de fleste.Selv de som forvalter det.

Når jeg var sengeliggende og alene med to små barn (fra minsten var fire måneder og storebror 2 år) prøvde jeg å finne ut hva jeg kunne få av avlasning mens eksen var på jobb. Det tok tim på time i telefonen helt opp til departementet og var ganske forgjeves, så jeg døpte elendigheta om til belastningsapparatet. Det er det vel for dere også. :(((((

Løsningen de kom opp med for oss var todelt. Vi kunne selge huset! Eller lyve så eksen kunne bli langtidssykemeldt.

Cra

15.07.2017 kl.10:25

Ting er bare blitt mye verre enn før når det gjelder denne uføretrygden. De kjiper det de kan...mulig de håper folk skal dø i mellomtiden?

Alt var ikke bedre før, men dette var faktisk akkurat det. Min for lengst avdøde bestemor slet med store smerter på jobben og måtte ta seg en tur til legen for å høre hva hun kunne gjøre med dette. Så var hun en tur på røntgen og ny tur til legen. Hun var litt betuttet da hun kom ut fra legekontoret: "Legen sa jeg feiler 3 ting som hver gir rett til uføretrygd, så han ville jeg skulle ha det... " Det hadde ikke falt henne inn,- hun kunne null om sånt ,og i tillegg var folketrygden også rimelig ny den gangen, så pensjon kunne hun heller ikke noe om. Hun var i begynnelsen av 60årene og hadde jo ikke så lenge igjen til alderspensjon. Hun ville bare ha hjelp med smertene. Hun ble enke tidlig og var vant med å slite for å forsørge seg selv og barn. Men kroppen var ikke god lenger.

Saksgangen? Hun ble sykmeldt, sa fra til arbgiver, søknad sendt via legen til trygdekontoret, og tre uker senere var hun uføretrygdet.

I dag har de hauger med ansatte, men ting tar lenger tid enn noensinne. Forstå det den som kan...

suttung

15.07.2017 kl.21:44

Cra: Du kan jo lure litt på om det ble så mye bedre å samle alt i en etat. Nå er det hauger med ansatte som du sier, men kan fe sitt eget regelverk, NEI

Skriv en ny kommentar

suttung

suttung

64, Eidskog

Jeg er nokså anonym med få gode egenskaper, men en har jeg, en vilje av stål. Det handler mest om gullhjertet mitt som har fått diagnosen Alzheimer og om hvordan vi takler veien inn i det ukjente. Kjærligheten til min kjære Eli er den jeg blogger om.

Kategorier

Arkiv

hits